вани парфюми барово оборудване компютърна поддръжка
Събота, 20 Октомври 2018г.

НАПОО

NAPOOBusiness School Certification притежава Лицензия на ЦПО № 2014121159/2014 г. издаден от НАПОО.
Предлагаме присъствена форма и самостоятелно обучение.

ПРОФЕСИИ: Електротехник, Електромонтьор, Заварчик.
Основна цел на ЦПО BSCert е осигуряване на условия за първоначално и непрекъснато професионално обучение, усъвършенстване и осъвременяване на професионалната квалификация, и придобиване на ключови компетенции, с цел подобряване на шансовете им за реализация на пазара на труда или за организиране на собствен бизнес. За преподаватели са привлечени квалифицирани специалисти, които работят като преподаватели в професионални гимназии и висши учебни заведения. Прилагат се дневна, вечерна, дистанционна и индивидуална форми на обучение. Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
Обучението в ЦПО BSCert по всяка професия и специалност се извършва по утвърдена от НАПОО учебна програма и учебен план.
Издадените документи са с национална и европейска валидност и с тях се удостоверяват Вашите професионални знания и умения при кандидатстване за работа.

За връзка с BS Cert

Последни новини


images/stories/articles.jpg
Петък, 25 Май 2018 12:14
Политика за защита на личните данни
  GDPR F – 01.02 Политика за защита на личните Още...
images/stories/articles.jpg
Петък, 01 Април 2016 17:36
Oбществено допитване
Проектът ISO/DIS 45001 "Системи за управление на Още...

Календар