вани парфюми барово оборудване компютърна поддръжка
Понеделник, 19 Ноември 2018г.

Дейности

BS Cert Consulting
предоставя консултации по системи за управление съгласно международните стандарти, Здравословни и безопасни условия на труд и Пожарна и аварийна безопасност.

Още

Business School Certification
организира и провежда семинари и специализирани обучения, свързани с управлението на риска, безопасността на труда, пожарната и аварийна безопасност, електро безопасността, както и с разработването и внедряването на международните стандарти.

Още

Bulgaria Standard Certification
предлага на българските компании провеждане на сертификационни и контролни одити по международните стандарти от компетентни одитори, с продължителност и спазвайки процедура, съгласно изискванията на БДС EN ISO/IEC 17021:2011, което гарантира: въвеждането на ефикасно работеща система и 100%-ов успех, при решение на компанията да представи внедрената система пред чуждестранен акредитиран сертификационен орган.

Още

Последни новини


images/stories/articles.jpg
Петък, 25 Май 2018 12:14
Политика за защита на личните данни
  GDPR F – 01.02 Политика за защита на личните Още...
images/stories/articles.jpg
Петък, 01 Април 2016 17:36
Oбществено допитване
Проектът ISO/DIS 45001 "Системи за управление на Още...

Календар